Una història valenta en la qual el lector acompanya al narrador en les seues troballes i lamentacions. Escrita amb el ritme precís, que es devora amb ansietat i preocupació per descobrir allò que es conta en la pàgina seguent.