Aliaga no té por de jugar amb materials inflamables (…) I tampoc no és tímid a l’hora d’abordar-los i treballar-los frontalment, sense recórrer a la ironia defensiva, això és, sense renunciar al dramatisme de les emocions més extremes.