Privacitat

En Compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a l’usuari que les seues dades seran incorporades a un fitxer de titularitat Xavier Aliaga i Villora, amb CIF: 20422962C, amb la finalitat de respondre a la seua sol·licitud. Així mateix, l’usuari accepta i consent el tractament automatitzat dels mateixos per part de Xavier Aliaga i Villora, qui garanteix que les dades recollides no seran cedides a terceres persones ni usades amb un altre fi comercial que no siga per al qual han estat recollides. Si vosté, vol exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pot fer-ho sol·licitant-ho per escrit al email de la pàgina de contacte d’aquesta web, adjuntant una fotocòpia del seu DNI.