La vitalitat d’una societat es mesura en bona part per la capacitat de generació del teixit civil i associatiu, de fiscalització dels governants i de dissenyar i presentar propostes i alternatives. La desmobilització i l’apatia, la manca de motivació per participar en les decisions públiques, deixa camp obert, en el millor de les casos, a la gestió en pilot automàtic. En el pitjor, als abusos i arbitrarietats.

Fer front als problemes requereix d’una actitud i d’una mentalitat col·lectiva. I en el cas de Xàtiva, un dels problemes més importants fa referència a una benedicció que és, alhora, una condena: tenir un dels centres històrics més extensos del País Valencià. Una trama urbana que genera admiració en els visitants però que, alhora, pateix greus problemes de deteriorament i abandó. Circumstàncies que requereixen d’una inversió pública decidida.

Per això ha estat tan oportuna la iniciativa del col·lectiu Amics de la Costera de moure dos projectes inclosos en els pressupostos participatius de la Generalitat. Un s’ha presentat per part d’un particular i fa referència a la necessitat de continuar la restauració del Convent de Sant Domènec, una intervenció excessivament perllongada en el temps. L’altra proposta, aquesta concebuda i presentada per Amics de la Costera, és encara més interessant pel seu enfocament i sentit social: la de generar un parc públic d’habitatges joves en el centre històric.

Es tracta d’una idea doblement engrescadora i que combat diverses problemàtiques igualment importants. D’una banda, la degradació i abandonament de la trama històrica de la ciutat i l’envelliment de la població. De l’altra, la dificultat de la gent jove per accedir a un habitatge i aconseguir l’emancipació, obstacle que va de la mà d’un problema més de fons com és la contínua degradació dels sous i l’insuportable índex d’atur juvenil. Ningú pretén que siga fàcil, però la idea de dotar amb tres milions i escaig d’euros a un programa d’aquestes característiques és almenys un començament per revertir la situació.

I em sembla admirable el desplegament que l’associació ha fet a través de les xarxes socials i els missatges personalitzats per aconseguir que la ciudadania hi participara. Una proposta que, passe el que passe, no hauria de desaparèixer de l’agenda dels pròxims anys. La participación no acaba en les urnes.

NOTA: El text conté algunes correccions respecte de la versió publicada en paper que fan referència a què Amics de la Costera ha difós els dos projectes, però en realitat ha presentat un, el que fa referència a l’habitatge jove.

Fotografia: Xavier Aliaga

Publicat al diari Levante-EMV, 26-09-2021)

Els comentaris estan tancats.